Thanh Toán

THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản
Thông tin tài khoản: Vietcombank

Chủ tài khoản: Phạm Mạnh Sơn
Số tài khoản: 0451000378109  
Chi nhánh: Vietcombank - Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Thông tin tài khoản: Techcombank
Chủ tài khoản: Phạm Mạnh Sơn
Số tài khoản:  19027211507019
Chi nhánh: Techcombank - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội